Wspólnicy

  • Radca Prawny Damian Czwojdziński

    Radca Prawny Damian Czwojdziński

  • Radca Prawny Justyna Goćwińska

    Radca Prawny Justyna Goćwińska

Od 2006 r. radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Zielonej Górze pod numerem ZG/G/297. Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny (nr licencji 188). Mediator Lubuskiego Centrum Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Zielonej Górze oraz stały mediator Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. Członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze IX ,X oraz XI kadencji. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończył aplikację sądową w Okręgu Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. zakończoną egzaminem sędziowskim z wynikiem bardzo dobrym. Był zatrudniony na etatach prawnika w spółce z o.o. oraz spółce akcyjnej. Od 2007 r. pełni funkcje syndyka, zarządcy, nadzorcy sądowego oraz tymczasowego nadzorcy sądowego w postępowaniach upadłościowych i naprawczych. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, odszkodowaniach, prawie cywilnym, prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. 
Od 2011 roku wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Zielonej Górze pod numerem ZG/G/351. Mediator Lubuskiego Centrum Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Zielonej Górze oraz stały mediator Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Posiada doświadczenie w pracy w Kancelarii Notarialnej w Gorzowie Wlkp. Prowadziła także zajęcia dydaktyczne na uczelni wyższej z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, systemu prawnego opieki społecznej oraz technik negocjacji i mediacji w administracji. Jako radca prawny udzielała porad prawnych biorąc udział projekcie unijnym sieci Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej. Świadczy pomoc prawną w ramach rządowego programu Nieodpłatnych Porad Prawnych. Specjalizuje się w prawie rodzinnym oraz prawie cywilnym.