Specjalizacje

Nasi prawnicy świadczą pomoc prawną z zakresu:

 • prawa cywilnego (m.in.:  sprawy o zapłatę w tym: odszkodowań, zadośćuczynienia za krzywdę, rent itp., sprawy związane z zawarciem i wykonaniem umów, obrotem nieruchomościami),
 • prawa handlowego/gospodarczego (m.in.: tworzenie, przekształcanie, rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz likwidacja spółek prawa handlowego oraz ich oddziałów, sporządzanie uchwał organów spółek, protokołów, umów i aktów założycielskich),
 • windykacji należności (m.in.:  wezwania do zapłaty, egzekucja sądowa i administracyjna),
 • prawa upadłościowego oraz prawa restrukturyzacyjnego ( m.in.: sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości, reprezentacja praw dłużników i wierzycieli w postępowaniu upadłościowym oraz postępowaniach restrukturyzacyjnych),
 • prawa pracy (np. sprawy o przywrócenie do pracy, zapłatę odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, zapłatę wynagrodzeń, diet i innych świadczeń pracowniczych),
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego (m.in.: sprawy o rozwód, separację, alimenty, władzę rodzicielską, sprawy z zakresu opieki i kurateli),
 • prawa spadkowego (m. in. sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, o zachowek, dział spadku),
 • prawa karnego (m.in.: obrona w sprawach o przestępstwa, reprezentacja pokrzywdzonych),
 • prawa wykroczeń (m.in.: obrona w sprawach o wykroczenia, reprezentacja pokrzywdzonych),
 • prawa administracyjnego.
 • Stała obsługa prawna

  Kancelaria specjalizuje się w stałej obsłudze prawej świadczonej na rzecz przedsiębiorców oraz innych osób prawnych i instytucji. Posiadamy doświadczenie w tej działalności. W ramach tej obsługi Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną obejmującą: reprezentację Klienta przed sądami i innymi organami, sporządzanie umów, opinii prawnych oraz dokumentów wewnątrzzakładowych ...

 • Odszkodowania

  Jeżeli mieli Państwo wypadek i nie wiedzą jak wystąpić z roszczeniami wobec Ubezpieczyciela lub podmiotów odpowiedzialnych za powstanie szkody i zobowiązanych do jej naprawienia nasza Kancelaria znajdzie rozwiązanie Państwa problemów. Odzyskiwanie odszkodowań to nasza specjalność!

 • Windykacja

  Nasza oferta obejmuje kompleksowe działania w zakresie windykacji należności wynikających m.in. z: prawomocnych orzeczeń sądowych, a także niezapłaconych faktur, kar umownych, zaliczek i różnego rodzaju umów (sprzedaży, pożyczki, najmu itd.). Windykacja należności obejmuje nie tylko kwotę główną ale również odsetki od niezapłaconych należności, koszty zastępstwa prawnego,  koszty sądowe oraz egzekucyjne.

 • Upadłość konsumencka

  Nie radzisz sobie ze spłatą zobowiązań? Masz dość komorników i windykatorów? Chcesz zacząć żyć bez długów? Możemy Ci w tym pomóc. Jedną z form oddłużenia jest postępowanie upadłościowe wobec osób nieprowadzących działalności gospodarczej czyli konsumentów.

 • Upadłość przedsiębiorców

  Tracisz płynność finansową? Utraciłeś możliwość wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań? Zgłoś się do nas. Zapewniamy profesjonalną pomoc prawną w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. 

 • Mediacja

  Partnerzy naszej Kancelarii są także mediatorami, w tym stałymi mediatorami wpisanymi na listę prowadzoną przez Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp. Świadczymy usługi mediacyjne zarówno w zakresie mediacji umownej jak również wszczętej na skutek skierowania przez sąd rozpoznający sprawę. Mediacja to szybki i skuteczny sposób rozwiązywania sporów gospodarczych, pracowniczych, rodzinnych i innych spraw cywilnych.