Certyfikaty w zakresie mediacji

Jesteśmy mediatorami, w tym stałymi mediatorami sądowymi, od lat. Ciągle jednak zwiększamy swoje kompetencje.

W ramach projektu związanego z utworzeniem Krajowego Rejestru Mediatorów odbyliśmy szkolenie, zakończone walidacją, w trakcie którego uzyskaliśmy kwalifikacje "Prowadzenia mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych" w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.