Mediacja

Przedsiębiorco, pozostajesz w sporze ze swoim kontrahentem? Nie chcesz burzyć dotychczasowych relacji biznesowych wskutek procesu sądowego? Zależy Ci na szybkim, tanim i ugodowym zakończeniu sporu? 

Wybierz drogę mediacji. Partnerzy naszej Kancelarii są także mediatorami i zapewniają możliwość skorzystania z tej formy pozasądowego rozwiązania sporu. 

Mediacja może być umowna (na wniosek jednej lub obu stron konfliktu) lub sądowa tj. na skutek skierowania stron do mediacji przez sąd rozpoznający sprawę.

Główne zalety mediacji to:

  • dobrowolność tak w zakresie samego przystąpienia do mediacji jak i wyboru mediatora,
  • wpływ na kształtowanie rozwiązania, które nie musi być tożsame z rozstrzygnięciem sądowym,
  • poufność,
  • szybkość (nawet kilkanaście razy szybsza w stosunku do procesu cywilnego),
  • taniość (nawet kilka razy tańsza w stosunku do postępowania sądowego),
  • możliwość uzyskania ugody mediacyjnej, która po zaopatrzeniu w klauzulę wykonalności przez sąd jest tytułem wykonawczym i może być egzekwowana przez komornika,
  • skuteczność (ponad 90 % ugód mediacyjnych jest wykonywanych dobrowolnie).

Mediacja to także doskonała forma rozwiązywania sporów rodzinnych, pracowniczych oraz innych spraw cywilnych.

Skontaktuj się z naszą Kancelarią w celu uzyskania dalszych informacji na temat świadczonych przez nas usług mediacyjnych.