Nieodpłatna pomoc prawna

W ramach umowy zawartej z Powiatem Myśliborskim będącej częścią Systemu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej finansowanego ze środków Skarbu Państwa radca prawny Justyna Goćwińska-Klemenczak udziela takiej pomocy w punktach utworzonych w Myśliborzu oraz Barlinku. Pomoc prawna jest skierowana do siedmiu kategorii osób i obejmuje swoim zakresem różne dziedziny prawa z wyłączeniem jednak spraw: 

- podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

- z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/darmowa-pomoc-prawna/

Zapraszamy.