Odszkodowania

Jeżeli mieli Państwo wypadek i nie wiedzą jak wystąpić z roszczeniami wobec Ubezpieczyciela lub podmiotów odpowiedzialnych za powstanie szkody i zobowiązanych do jej naprawienia nasza Kancelaria znajdzie rozwiązanie Państwa problemów. Odzyskiwanie odszkodowań to nasza specjalność!

W ramach tej działalności reprezentujemy Klientów w negocjacjach ze sprawcami szkody i ubezpieczycielami, postępowaniach likwidacyjnych przed ubezpieczycielami, procesach o zapłatę przed sądami. Kancelaria zajmuje się dochodzeniem roszczeń wynikających między innymi z:

  • wypadków, w tym w szczególności komunikacyjnych,
  • śmierci w wypadku osoby bliskiej,
  • błędów medycznych,
  • przestępstw i innych czynów niedozwolonych,
  • umów ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenia mienia,
  • niewykonania lub nienależytego wykonania umów,
  • kar umownych.

Zakres dochodzonych roszczeń obejmuje między innymi: odszkodowania, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, renty, kwoty na pokrycie kosztów leczenia, pogrzebu.