Stała obsługa prawna

Kancelaria specjalizuje się w stałej obsłudze prawej świadczonej na rzecz przedsiębiorców oraz innych osób prawnych i instytucji. Posiadamy doświadczenie w tej działalności. W ramach tej obsługi Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną obejmującą:

  • reprezentację Klienta przed sądami i innymi organami,
  • sporządzanie umów, opinii prawnych oraz dokumentów wewnątrzzakładowych,
  • udzielanie porad prawnych,
  • opiniowanie projektów wystąpień, udział w negocjacjach, posiedzeniach organów zarządzających i zgromadzeniach wspólników itp.

Klient korzystający z tej formy współpracy otrzymuje profesjonalną usługę świadczoną na bieżąco przez radcę prawnego bez potrzeby uzgadniania każdorazowo warunków współpracy.