Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Przedstawiamy certyfikaty potwierdzające zawarcie umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej radców prawnych naszej Kancelarii.

Podstawowa suma ubezpieczenia stanowi równowartość 100 000,00 Euro, zaś dodatkowa suma ubezpieczenia stanowi równowartość 250 000,00 Euro.