Upadłość konsumencka

Postępowanie wobec osób nieprowadzących działalności gospodarczej czyli konsumentów jest uproszczoną egzekucją uniwersalną, której podstawowym celem jest oddłużenie konsumenta. Postępowanie to zmierza do ustalenia zobowiązań dłużnika, spłaty wierzycieli, którzy zgłosili swoje wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, a w końcowej swej fazie umożliwia umorzenie zobowiązań upadłego, które nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym. Jest to więc sposób na "nowe życie" bez długów, których konsument nie jest w stanie spłacić. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w reprezentacji dłużników w tego typu sprawach. Damian Czwojdziński jest licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym,który pełnił i pełni funkcję syndyka w postępowaniach upadłościowych dotyczących konsumentów. W ramach świadczonej pomocy prawnej m.in. dokonujemy oceny płynności finansowej zadłużonych. Doradzamy jak ogłosić upadłość. Reprezentujemy dłużników w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości jak i w postępowaniu upadłościowym. Przygotowujemy wnioski o ogłoszenie upadłości jak i wszelkie inne wnioski i wystąpienia w postępowaniu upadłościowym.