Upadłość przedsiębiorców

Upadłość gospodarcza zwana także upadłością przedsiębiorców jest postępowaniem adresowanym zarówno do przedsiębiorców będących osobami fizycznymi jak i osobami prawnymi, a także wspólników spółek jawnych, partnerskich oraz komplementariuszy spółek  komandytowych i komandytowo-akcyjnych. Upadłość jest ogłaszana w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. W przypadku zaistnienia przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorca oraz jego reprezentanci mają obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Naruszenie tego obowiązku łączy się nie tylko z odpowiedzialnością odszkodowawczą ale także odpowiedzialnością karną.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w reprezentacji dłużników jak i wierzycieli w postępowaniach upadłościowych. Wspólnik Kancelarii od wielu lat pełni różnego rodzaju funkcje w postępowaniach upadłościowych (syndyka, nadzorcy, zarządcy i inne). Przygotowujemy wnioski o ogłoszenie upadłości, reprezentujemy dłużnika jak i upadłego, doradzamy w kwestiach obsługi zadłużenia, restrukturyzacji zobowiązań oraz przywrócenia płynności finansowej.